جستجوی اموات
إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ (براستی که ما از خدائیم و به سوی او باز می گردیم) [سوره بقره، آیه 156]